bölünebilme ile ilgili össde çıkmış sorular

1. Birler basamağı 3 olan ve 9 ile bölünebilen üç basamaklı sayılar abc biçiminde yazılacaktır. a>b>c koşulu ile böyle kaç tane sayı yazılabilir?

 

A) bir    B) iki   C) Üç      D) dört     E) beş

 

 

 

2. a, b, c rakamlardan oluşan abc biçimindeki, üç basamaklı ve üç ile kalansız bölünebilen bir sayı vardır. Bu sayı için b=2a olduğuna göre, mümkün olan farkı c lerin toplamı nedir?

 

A) 9      B) 12      C) 15      D) 18      E) 21

 

 

 

3. abc biçiminde yazılmış üç basamaklı bir sayı 9 ile bölünebilmekte ve 10 ile bölümünde 4 kalanını vermektedir. a+b toplamının, bu koşullan sağlayan, kaç değeri vardır?

 

A) 1     B) 2        C) 3       D) 4       E) 5

 

 

 

4. a, b, c birer pozitif tam sayıdır.

            a= b  , c=3b

olduğuna göre c aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

 

A) 126     B) 104     C) 92     D) 81     E) 59

 

 

 

5. 25 basamaklı 2222222222222222222222222 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

 

A) 0     B) 2       C) 4      D) 5       E) 7

 

 

 

 

 

6. Sıfırdan ve birbirinden farklı A, B, C, D rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen dört basamaklı 24 sayı toplanıyor. Bu toplam için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 

A) 6 ile bölünebilir      B) 9 ile bölünebilir

C) 14 ile bölünebilir    D) Tek sayıdır

E) Beş basamaklı sayıdır

 

 

 

7 Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan dört basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünemez?

 

A) 2     B) 3     C) 4     D) 6    E) 9

 

 

 

8. a¹b olmak üzere,dört basamaklı a23b sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a+b toplamı en çok kaçtır?

 

A) 10     B) 12      C) 13     D) 14     E) 16

 

 

 

9. Sıfırdan ve birbirinden farklı K, L ve M rakamla­rının  yerleri değiştirilerek  elde  edilen üç  basamaklı 6 sayı toplanıyor. Bu toplamla ilgi M  aşağıdaki  ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

 

A) 5 basamaklı  bir sayıdır

B) 4 basamaktı  bir sayıdır

C) 2 ile bölünebilir

D) 3 ile bölünebilir

E) 6 ile bölünebilir

 

 

 

10. İki basamaklı olan ve 12 ile tam bölünebilen en büyük sayı  ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

 

A) 84     B) 80       C) 76     D) 72     E) 60

 

 

11. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?

 

A) 3   B) 5    C) 6     D) 8    E) 9

 

 

12. Beş basamaklı 561ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?

 

A) 9      B) 8     C) 7     D) 6     E) 5

 

 

 

13. Birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif doğal sayıya oranı kaçtır?

 

A) 6     B) 5       C) 4      D) 3        E) 2

 

 

 

14. Üç basamaklı 84a sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç tane farklı değer alabilir?

 

A) 5     B) 4     C) 3    D) 2    E) 1

 

 

 

15. a¹b¹c¹d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?

 

A) 3       B) 6       C) 9     D) 11      E) 13

 

 

 

16. a<b olmak üzere üç basamaklı 2ab sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

 

A) 10     B) 12     C) 15     D) 18     E) 20

 

 

 

17. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

 

A) 11     B) 9     C) 6    D) 4    E) 3

 

 

 

18. 4A6B sayısı 15 ile kalansız bölünebilen, dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayıda A nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 

A) 20    B) 22     C) 26     D) 33    E) 34

 

 

19. Üç basamaklı a2b sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Aynı sayı 5 ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı nedir?

 

A) 12    B) 15   C) 16    D) 17   E) 18

 

 

 

20. A<B olmak üzere, üç basamaklı 5AB sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 dir. Bu sayının 4 ile bölünebilmesi için A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 

A) 9       B) 8     C) 7      D) 6     E) 5

 

 

 

21. Bir x sayısının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 25 tir. Buna göre, x2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

 

A) 8      B) 7     C) 6      D) 5     E) 4

 

 

 

22. Beş basamaklı 91M1N sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre, M + N toplamının en büyük değeri kaçtır?

 

A) 13    B) 14   C) 15   D) 16    E) 17

 

 

 

23. Rakamları birbirinden farklı olan, üç basamaklı 3KM sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre, K kaç farklı değer alabilir?

 

A) 2    B) 3   C) 4   D) 5    E) 6

 

 

 

24. 9!+10! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?

 

A) 15   B) 24    C) 26    D) 44   E) 72

 

 

 

25. 3, 7 ve 8 ile kalansız bölünebilen 4000 den küçük sayıların en büyüğünün onlar basamağındaki rakam kaçtır?

 

A) 2     B) 4      C) 6      D) 7     E) 8

 

 

26. a3bc ve a4bc dört basamaklı birer doğal sayıdır. a3bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre, a4bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan kaç olur?

 

A) 1     B) 3    C) 5    D) 6    E) 7

 

 

ASAL SAYILAR

 

 

27. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal alabilir?

 

A) 5!+7!     B) 27-1      C) 54321

D) 37-1       E) 12357

 

 

 

BİR SAYININ BÖLENLERİ

 

28. 1<a<10 koşulu ile  bayağı kesrinin 10 katının bir tamsayı olması için a ya verilebilecek değerlerin toplamı nedir?

 

A) 11      B) 10    C) 8    D) 7     E) 6

 

 

 

29. n pozitif bir tamsayı ve 120.n çarpımı bir tam kare olduğuna göre n en küçük değeri aşağıdaki ara­lılıkların hangisindedir?

 

A) [6, 15]       B) [16, 25]      C)   [26, 35]
D) [36, 45]      E) [46, 55]

 

 

 

30. Kendisinden farklı pozitif çarpanların toplamı kendisine eşit olan pozitif tamsayıya, mükemmel tam sayı denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mükemmel sayıdır?

 

A) 7    B) 18     C) 28     D) 35     E) 37

 

 

 

31. n pozitif bir tamsayı olmak üzere, 180.n çarpımının tam kare olması için n nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

 

A) 2      B) 3       C) 4       D) 5       E) 6

 

 

 

32. a, b pozitif tamsayılar ve  olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 

A) 33    B) 29    C) 26    D) 20    E) 15

 

 

 

OBEB VE OKEK

 

 

33. (x+1), 3(x-1)2, 7(x3-1)

ifadelerinin en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) (x+1)(x-1)(x2+x+1)

B) 21(x+1)(x-1)(x2+x+1)

C) 21(x+1)2(x-1)(x2+x+1)

D) 21(x+1)(x-1)2(x2-x-1)

E) 21(x+1)(x-1)2(x2+x+1)

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !