eşitsizliklerle ilgili össde cıkmış sorular

1. x2-3x+2<0 eşitsizliğine uyan x değerleri aşağıdaki aralıkların hangisinde bulunur?

 

A) -¥<x<1 ; 2<x<¥       B) 2£x£3 

C) 1<x<2           D) -¥<x£ 2 ; 3£x<¥

E) 8£x<¥

 

 

 

2. x in hangi aralıktaki değerleri (x+1)2<4 eşitsizliğini sağlar?

 

A) –1<x<2     B) -¥<x<-3   C) –3<x<1 

D) 1<x<¥       E) –1<x<3

 

 

 

3.  fonksiyonunun tanım cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) {x:x<1}    B) {1}    C) {x:xÎR}   D) {x:-1<x<1}   E) Æ

 

 

 

4.  fonksiyonunun tanım cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) {x:xÎR}          B) {x:-1£x<1}

C) {x:-1<x£1}     D) {x:x=2n, nÎR}        E) {x:-1<x}

 

 

 

5.  eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) x<-2 , x>2       B) x>2        C) –2<x<2

D) x<-2 , 1<x<2       E) x>2 , -2<x<1

 

 

 

6. a<b<0<c olduğuna göre, ax(bx+c)<0 eşitsizliği hangi x değerleri için sağlanır?

 

A) x<0    B)     C)

D)       E)

 

 

 

7.    eşitsizlik sisteminin çözümü nedir?

 

A) x£-1      B) x<-1     C) –1<x<1    

D) x<-1 , 1<x     E) x¹1

 

 

8.

          

Yukarıdaki tablo ile çözümü belirtilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) x2-2x+1>0 , x2-4<0 

B) x2+2x+1>0 , x2-4<0         

C) x2+2x+1>0 , -x2+4>0

D) x+1>0 , -x2+4<0         

E) x+1>0 , x2+4<0         

 

 

 

9. x(x2-4)(x2+x+1)>0 eşitsizliğini, x in hangi değerleri sağlar?

 

A) –2<x<2 , x<-3      B) –2<x<2

B) –2<x<0 , x>2       D) x<-2

E) x>2

 

 

 

10. x2+x+m>x+1 eşitsizliğinin x ne olursa olsun sağlanması için m ne olmalıdır?

 

A) m<0         B) m<1       C) 1<m 

D) 0<m<1     E) 0<m

 

 

 

11. x+1>x3+1 eşitsizliği aşağıdaki aralıkların hangisinde sağlanır?

 

A) -¥<x<0         B) -¥<x<-1

C) –1<x<1         D) -¥<x<-1 ve –1<x<0     

E) -¥<x<-1 ve 0<x<1

 

 

 

12. x2-5x<-6 eşitsizliğini gerçekleyen x değerleri (aralıkları) aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) –1<x<0      B) 2<x<3    C) x<-3, 4<x

D) –3<x<-1    E) 0<x<2

 

 

 

13.     x2<2x+3 eşitsizliğini gerçekleyen x değerleri  (aralığı) aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 3<x<4       B) -1<x<3      C) -3<x<-2

D) -2<x<-1     E) 4<x<5

 

 

 

14.  itsizliğinin çözümü nedir?

 

A) -2<x<3      B) 0<x<3    C) x<O, 3<x

D) x<2, 3<x  E) x<-3, -2<x

 

 

 

15.  eşitsizliği aşağıdaki aralıkların hangisinde sağlanır?

 

A) –3<x<-2       B) 2<x<3        C) –3<x<0

D) -¥<x<-3       E) 3<x<+¥

 

 

 

16.   eşitsizliğini sağlayan tamsayıların toplamı kaçtır?

 

A) 32     B) 28    C) 24    D) 20    E) 16

 

 

 

17. (5-x)(3x-1)>0 eşitsizliğini sağlayan x değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) –5<x<-3      B) –3<x<      C)

D)      E)

 

 

 

18.    

fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) R-[-1,0]      B) R      C) (-1,¥)

D) (0,1)          E) (0,¥)

 

 

 

19.    

eşitliğini sağlayan negatif tam sayılardan en küçüğü kaçtır?

 

A) -6       B) -5     C) -3     D) -2     E) –1

 

 

 

20. (x-4)2(x+5)(6-x)>0

eşitliğini sağlayan tamsayıların toplamı kaçtır?

 

A) 1     B) 0     C) –1      D) –2       E) –3

 

 

21.   olduğuna göre, x in alabileceği en küçük değeri kaçtır?

 

A) 4      B) 2     C) –1     D) –2     E) –4

 

 

 

22. 4 katının 5 fazlası, kendisinin karesinden büyük olan en büyük tamsayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 3     B) 4     C) 5     D) 6     E) 7

 

 

23.     

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) (-2, )È( ,2)       B) (-2,0)È( ,2)

C) (-¥, )È( ,+¥)     D) ( , )

E) [ , ]

 

24. x2+2x+a üçterimli x in bütün değerleri için 5 ten büyük olduğuna göre, a için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) -¥<a<-2   B) –2<a<1    C) 1<a<3

D) 3<a<5      E) 6<a<¥

 

 

 

2. DERECE FONKSİYONLARDA EŞİTSİZLİK

 

25.  f(x)=ax2+bx+c=0 denkleminin kökleri x1 , x2 olduğuna göre; bir k sayısı verilmişken a f(k)<0 ise k sayısının köklere göre yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) x1=k<x2      B) x1<k<x2   C) x1<k=x2   D) k<x1<x2      E) x1<x2<k

 

 

 

26. (-5) sayısının x2-2ax+b=0  denkleminin kökleri arasında olması için aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisinin sağlanması gerekir?

 

A) a2+b>0 , a(10a+b+25)<0

B) a2- b>0 , 10a+b+ 25<0

C) a2- b>0 , 10a+b+25>0

D) b2-4ab>0 , 10a+b+25<0

E) a2-4b>0 , a(10a+b+25)>0

 

 

 

27. f(x)=ax2+bx+c=0  denkleminin gerçel kökleri x1,x2 dir. k>0 , f(k).f(-k)<0 ve f(k)<0  olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) x1<x2<-k<k    B) –k<k<x1<x2

C) x1<-k<x2        D) –k<x1<k<x2  

E) x1<-k<k<x2 

 

 

 

28. mx2-(m+1)x+4=0 denkleminin kökleri x1, x2 dir. x1<2<x2 koşulunun sağlanması için m ne olmalıdır?

 

A) 3<m<+¥     B) –2<m<-1    C) –5<m<-2

D) 0<m<3        E) –1<m<0

 

 

 

29. f(x)=mx2+(m++1)x+m-2 veriliyor. f(x)=0 denkleminin kökleri x1 ,x2 dir. –1<x1<x2 olması için D>0 koşuluna ek olarak aşağıdakilerden hangisi de sağlanmalıdır?

 

A) m.f(-1)<0 ,

B) m.f(-1)>0 ,

C) m.f(-1)<0 ,

D) f(-1)>0 ,

E) m.f(-1)>-1 ,

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !