mutlak deger fonksiyonları ile ilgili össde cıkan sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi

f(x)=½-x2+1½fonksiyonun grafiğidir?

 

 

 

 

2.  xÎR olduğuna göre fonksiyonunun tanım kümesi nedir?

 

A) {x:-1<x<1}    B) {x:-1£x<1}

C) {x:-1£x£1}     D) {x:x<-1} È {x:x>1}       E) {x:x>1} 

 

 

 

3.

         

Yukarıdaki eğrinin aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiğidir?

 

A) f:x®f(x)=÷x2-1÷      B)  f:x®f(x)=x2-1       C) f:x®f(x)=1-x2        D) f:x®f(x)=1+x2          E) f:x®f(x)=÷x2+1÷

 

 

 

4. y=x2-÷x2-x÷ in  [0,3]  aralığındaki en küçük değeri nedir?

 

A) 0     B) -1      C)      D)      E) –3

 

5.

Şekilde verilen eğri, aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği olabilir?

 

A) y=x2-÷x2-x+2÷           B) y=x2-÷x-2÷

C)       D)

E)

 

6. 

Şekildeki düzlemsel bölgeyi aşağıdakilerden hangisi gösterir?

 

A) {(x,y):½x½£1 ve ½y½£1}

B) {(x,y):½x½<1 ve ½y½<1}

C) {(x,y):½x+y½£1}

D) {(x,y):½xy½£1}

E) {(x,y):½x+y½£1 Ù xy³0}

 

7.

      

Şekilde verilen grafiğin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) y=÷x+1÷    B) y=÷x÷-1   C) y=1-÷x÷   

D) y=÷x-1÷    E) y=÷x÷+1

8. ÷x÷+÷y÷=1 bağıntısının grafiği nedir?

 

A) Bir doğru  B) Bir ışın

C) Başlangıç noktasına göre ikişer ikişer simetrik olan iki çift doğru

D) Bir çift doğru

E) Bir kare

 

 

 

9.  xÎR, olmak şartıyla,

      f(x)=1-÷x-÷1-x÷÷

fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

 

A) f(x)=2x      B) f(x)=0    C) f(x)=2x+2 

D) f(x)=2-2x   E) f(x)=2

 

 

10.

     

Grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)       B) y=÷x÷+÷x-a÷ 

C) y=÷x-a÷-÷x÷   D) y=÷x÷-÷x-a÷

E) y=x÷x-a÷

 

 

 

11. f ve g, R de aşağıdaki şekilde tanımlı iki fonksiyon olduğuna göre;

(gof)(x) in analitik düzlemdeki grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

12. f(x)=÷x-÷-x÷÷-2 fonksiyonu, aşağıdaki fonksiyon çiftlerinden hangisine denktir?

 

A)  B)

C)  D)

E)

 

 

13.

Şekildeki eğri f(x) fonksiyonun grafiği olduğuna göre  in grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

14.  2y=x+½x½ fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

15.

Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin iç bölgesinin analitik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) ½x½<1 ve ½y½<1     B) x<1 ve y<1

C) ½x½<2 ve ½y½<2     D) ½x½=1 ve ½y½=1

E) ½x½=1 ve ½y½<1    

 

 

 

16. f(x)=ax2+bx+c , xÎR iken f(x)=f(½x½) olması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 

A) c=1   B) c=0    C) b=-1    D) b=0    E) a=1

 

 

 

17. f(x)=½2-x½-x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

18. x-½y½<0 bağıntısını sağlayan düzlemsel taralı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !